Gunilla Ekstam

HR-chef, Södra Cell

– Det som fångade mig med Evas utbildning var att ”orka prestera i högt tempo över lång tid”. Jag vet av erfarenhet att metoden fungerar då vi haft samarbete under många år. Flera i ledningsgruppen har gått utbildningen som bygger på beprövad vetenskap. Den ger långsiktig effekt och är dessutom förebyggande genom att man undviker att hamna i en negativ stressituation.

Det är positivt att programmet sträcker sig över tid så att det blir en längre process. Det är en väl genomarbetad metodik där man kan se en röd tråd. Inga pekpinnar – det är man själv som gör jobbet. Sammanfattningsvis kan vi säga at vi anlitar Eva för hennes lugna och metodiska sätt att leda genom programmet.

Johan Sjögren

Produktionsschef, Södra Cell

– Eva Broman har genom öppenhet och tydlighet i sin person och via ett konkret utbildningskoncept förmågan att få berörd person att se vad som är hans eller hennes del av ”utmaningen”. Eva ger utrymme för reflektion och lärande under programmet så att berörd persons förmåga att sortera bort det som är mindre viktigt förbättras, för att istället lägga fokus på det som verkligen gör skillnad.

Man kan se Evas program som utbildning och träning i tydlig och ansvarsfull kommunikation där man inte minst lär sig att leda sig själv. Skillnaden som jag kan se mot andra utbildnings/coachingprogram är att detta ”sätter sig” och gör nytta över tid.

Tobias Runesson

Underhållschef, Södra Cell

– Eva Broman är fantastisk när det gäller att få till en öppen och framåtriktad dialog. Hon fokuserar alltid på det som adepten faktiskt kan påverka och därigenom skapar hon en positiv känsla i ett ämne som kan kännas tungt.

Anledningen till att jag kom i kontakt med Eva var att hon varit engagerad tidigare inom bolaget med att ge olika verktyg och tekniker för att hantera både stress och arbetsbelastning. Jag inser att detta område är väldigt komplext och att det kan vara svårt att ge ett enskilt svar som gäller för samtliga. Med upplägget som Eva har så blir alla lösningar individuella vilket verkligen har fungerat för mig. Just kombinationen av förståelse runt hur kroppen fungerar och hur bl.a. andningen kan påverka för att både trigga och minska stressupplevelsen har varit väldigt värdefull för mig. Även uppdelningen av utbildningstillfällen som möjliggör en djupare reflektion mellan tillfällena upplevde jag som positivt.

Malena Nilsson Nyback

Redaktör och teamledare, Sveriges Television AB

– Hjärnkoll på ledarskapet och bli kvitt dina stressorer i ett slag. Antilopmetoden är en effektiv och användbar ledarskapskurs eftersom den kopplar hjärnan till ledarskapet och fokuserar på varför vi är som vi är och gör som vi gör. Insikterna om hur allt hänger ihop gör stor nytta både professionellt och privat. Jag fick en ny syn på egna och andras triggers och rekommenderar varmt Eva Broman och Antilopmetoden. Jag kan jämföra med andra kurser och utbildningar och tycker att det som Eva lyckas förena i sin metod är det individuella och universella i ett gott ledarskap.

Antilopmetoden ger också verktyg att hantera stress och press på ett framgångsrikt sätt

Robert Stubb

Chef Vindkraft, Roxtec AB

– Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att jag känner mig mer kreativ. Det som var jobbigt tidigare går så mycket enklare nu, berättar Robert Stubb på Roxtec i Karlskrona. Det är en oerhörd skillnad. Jag känner mig också mer fokuserad och kan arbeta hårdare men blir ändå inte stressad. Jag tror inte att jag skulle ha klarat den hårda arbetsbelastning jag har nu utan de verktyg som Antilopmetoden gett mig.

Git Eliasson

Git Eliasson

Chef Medicinsk Teknik

Avdelningen Kvalitet, Utveckling, Medicinsk Teknik och IT, Södersjukhuset AB

Det bästa med utbildningen är att jag kunnat lösa många svåra frågor som landat i mitt chefskap direkt i mötet med Eva.

En utmaning var att våga öppna mig i konkreta frågor som jag tycker är jobbiga. Tack vare Evas professionella bemötande och respons kunde jag ta upp alla svåra frågor och har nu nya värdefulla erfarenheter och verktyg att använda i min fortsatta utveckling som chef och ledare. 

En stor fördel med utbildningskonceptet i Antilopmetoden är att den är anpassad till mina egna förkunskaper. Utbildning och uppföljning sker naturligt och efteråt kände jag att de nya kunskaperna om mig själv och andra sitter djupt förankrat. 

Stort tack Eva! 

Rebecca Thidell

EHS-chef IKEA Industry Hultsfred AB

Genom Antilopmetoden har jag fått fler och nya verktyg att kunna bygga en struktur och ett förhållningssätt som är hållbart över tid och längd. Jag har kunnat tydliggöra mina visioner, mina mål och rama in kärnuppdraget för att därifrån situationsanpassat applicera relevanta strategier som hjälper mig bibehålla ett lugn och ett professionellt sätt att hantera både olika situationer och olika personer. 

Eva har med sitt inlyssnande och coachande förhållningssätt gett mig utrymme att vrida och vända på sådant som är utmanande för mig i mitt ledarskap. Hon har på ett professionellt sätt hjälpt mig hitta smarta sätt att planera, ta fram strategier och ta kontroll över olika situationer genom att bygga en mental styrka. 

För mig var det redan från början viktigt att få sprida ut sessionerna över en längre period så att jag kunde göra en förändring som blir hållbar över tid. Eva var väldigt lyhörd för detta, något som jag är oerhört tacksam över eftersom det bidragit till att arbetet genom Antilopmetoden varit en ständig följeslagare som nu blivit en vana. 

Rebecca Thidell

Åsa Andreasson

VD, Kreativa Kvadrat AB

– Jag har deltagit i Eva:s utbildning och är mycket nöjd. Jag har minimerat min stress och känner att jag har kraft och energi att långsiktigt orka satsa hårt i mitt företag. Jag är van att jobba i högt tempo och känner att jag med nya insikter och verktyg kommer att kunna fortsätta med det.

Det som också varit mycket givande med utbildningen är att jag utvecklats både som entreprenör och ledare. Jag har fått mina viktigaste prioriteringar på plats och är mer målfokuserad men med ett lugnt och metodiskt arbetssätt. 

Jag rekommenderar verkligen denna utbildning.

Niklas Danielsson

Ekonomichef, Lammhults Möbel AB

– Kände mig splittrad och fick inte sakerna ur händerna som jag ville. Jag var också lättirriterad i hemmet. Nu har jag Återfått allt det jag saknade. Utbildningen är fantastiskt intressant och har gett mig mycket. Nu känner jag att jag har verktyg för livet och kan klara av vilka situationer som helst.

Nicklas Ekström

Marknadschef, Ikett Personalpartner

– Ett ständigt avvägande som man måste göra i arbetslivet är hur man prioriterar sin tid. Hur kan man kombinera mycket arbete med att leverera och må bra? Det som fick mig intresserad av Antilopmetoden var att jag förstod att utbildningen hade ett effektivt sätt att lära sig just detta. Och jag måste säga att den mer än väl har gjort det. Jag har verkligen fått det jag sökte. Det säger Nicklas Ekström marknadschef på Ikett Personalpartner i Karlskrona, som tillsammans med hela ledningsgruppen har gått utbildningen.

Mats Birgersson

VD, Fresh AB

– Det är viktigt för en verksamhetsledning att veta hur en människa fungerar, att få insikt i det som styr oss i olika situationer. Den kunskapen börjar med våra basala kroppsliga och mentala mekanismer – och vad man kan göra för styra dem. Antilopmetoden är unik därför att den tar avstamp i detta. Man kan ju tycka att det är konstigt att ingen tagit upp det tidigare. Alla människor i ledande positioner borde lära sig Antilopmetoden, säger Mats Birgersson, Växjö.

Linda Fransson

VD, Gnosjö Automatsvarning AB

– Den stora fördelen med Antilopmetoden är att den handlar om ett helhetskoncept som påminner om mental träning för elitidrottare. För att kunna prestera på topp under lång tid måste man veta hur kroppens alla mekanismer samverkar, de fysiska såväl som de mentala. Först då kan man bli en riktigt effektiv ledare. Man får mer energi, höjer sin prestationsnivå och har lättare att hålla fokus.

Per-Olaf Keitsch

VD, Enventus AB

– Jag kom i kontakt med Eva då jag/vi sökte extern hjälp för stresshantering. Metoden med en kombination av andningsteknik/träning, mätning och samtal var en mycket positiv upplevelse. Evas kunskap och erfarenhet gjorde att även en initialt mycket kritisk person hos oss var mycket nöjd med resultatet efteråt. 

Marcus Andersson

Marknadschef, Itab

– Jag blir inte så lätt uppstressad som förr. Självklart är jag engagerad i det jag gör men jag försöker hålla en viss distans till det, säger Marcus Andersson, Sales & Marketing Director på Itab Shop Concept i Nässjö. Marcus berättar att han efter utbildningen i Antilopmetoden mår mycket bättre. Det märks framför allt på att jag sover bättre, menar han. Tidigare låg jag ofta och tänkte på sånt som hade med jobbet att göra. Nu har jag lättare för att stänga av och ligger inte och funderar så mycket.

Johan Malmström

VD, Bra Vision

– Idag har jag ett mer effektivt arbetssätt och ett mer rationellt mindset. Tycker också att jag har fått goda verktyg att hantera stress både praktiskt och mentalt. Jag arbetar även mer målinriktat, gör gärna en plan som jag är trygg i.

Fredrik Hansson

VD, Roxtec AB

– Antilopmetoden har, med sin unika kombination av verktyg, visat hur individer kan hålla fokus och kreativitet på topp även under krävande förhållanden. Den ger goda möjligheter att lära känna sig själv, att tyda kroppens signaler samt att öka sin förmåga att vara högpresterande och samtidigt klara krav och hög belastning.

Linda Thornell

Finance Manager, Camozzi Automation AB

– Utbildningen har gjort att jag ändrat hur jag tänker runt saker och ting vilket har lett till att många situationer som tidigare fått mig att känna mig stressad inte stressar mig mer. Flera av de verktyg och tekniker som jag har fått med mig från utbildningen gör att jag känner ett helt annat lugn i min vardag och har möjliggjort att jag lugnt och metodiskt kan fokusera på det som är viktigt. Jag har egentligen inte en mindre arbetsbelastning än tidigare men jag har lärt mig att hantera den på ett nytt sätt. 

Det är inte som en vanlig kurs när man är i väg en eller två dagar och tänker att: Det där var intressant det ska jag prova. När man sedan är tillbaka på jobbet så är man back två arbetsdagar och har inte alls tid att tillämpa kunskapen i sin egen vardag. 

Vad som bland annat gör att utbildningen blir så framgångsrik skulle jag säga är att den är individanpassad och att man träffar Eva under en längre tid och direkt tillämpar kunskapen och verktygen på de problem och utmaningar som finns i ens direkta vardag. Det gör att man nöter in kunskapen vilket också får den positiva effekten att när kursen är slut så har man vant in ett ändrat beteende och tankesätt. 

Jag skulle rekommendera kursen till alla som stundtals känner sig stressade eller upplever att tiden inte räcker till.

Anna Jiverö

Biträdande chef, Alpklyftan stödboende och öppenvård

Jag anlitade Eva när jag påbörjade min nya chefsroll för att få coachning och stöttning i både mitt ledarskap men även i balansen jobb- och privatliv. Det visade sig att Eva skulle bli instrumental i min utveckling till att bli trygg i min roll, våga utmana mig själv, tydlighet i min kommunikation och vikten av att förbereda mig inför stora som små uppgifter. Tack vare Eva är jag trygg i mitt ledarskap och har konkreta verktyg jag kommer bära med mig för resten av livet!

Stort tack till dig Eva!

Robert Eliasson

Area Manager, Semcon Sweden AB

– Jag valde att satsa på Antilopmetoden för att bli effektivare i mitt arbete som ledare. Efter genomförd utbildning kan jag konstatera att jag genomgått en personlig utveckling på ett djupare plan. Teorin och verktygen som jag fått med mig genom utbildningen har gett mig en större förståelse för hur man fungerar som människa och därmed lagt grunden till alternativa förhållningssätt, minskad stresskänslighet och bättre kommunikation.

En viktig fördel med Antilopmetoden är den personliga och anpassade dialogen med Eva i kombination med att utbildningen sträcker sig över lång tid. Man har gott om tid att lära, reflektera och repetera vilket innebär att kunskaperna och insikterna verkligen fastnar och gör nytta.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se