Robert Stubb, Roxtec AB

– Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att jag känner mig mer kreativ. Det som var jobbigt tidigare går så mycket enklare nu, berättar Robert Stubb på Roxtec i Karlskrona. Det är en oerhörd skillnad. Jag känner mig också mer fokuserad och kan arbeta hårdare men blir ändå inte stressad. Jag tror inte att jag skulle ha klarat den hårda arbetsbelastning jag har nu utan de verktyg som Antilopmetoden gett mig.

Nicklas Ekström, Ikett Personalpartner

– Ett ständigt avvägande som man måste göra i arbetslivet är hur man prioriterar sin tid. Hur kan man kombinera mycket arbete med att leverera och må bra? Det som fick mig intresserad av Antilopmetoden var att jag förstod att utbildningen hade ett effektivt sätt att lära sig just detta. Och jag måste säga att den mer än väl har gjort det. Jag har verkligen fått det jag sökte. Det säger Nicklas Ekström marknadschef på Ikett Personalpartner i Karlskrona, som tillsammans med hela ledningsgruppen har gått utbildningen.

Mats Birgersson, Fresh

– Det är viktigt för en verksamhetsledning att veta hur en människa fungerar, att få insikt i det som styr oss i olika situationer. Den kunskapen börjar med våra basala kroppsliga och mentala mekanismer – och vad man kan göra för styra dem. Antilopmetoden är unik därför att den tar avstamp i detta. Man kan ju tycka att det är konstigt att ingen tagit upp det tidigare. Alla människor i ledande positioner borde lära sig Antilopmetoden, säger Mats Birgersson, Växjö.

Per-Olaf Keitsch, Enventus AB

- Jag kom i kontakt med Eva då jag/vi sökte extern hjälp för stresshantering. Metoden med en kombination av andningsteknik/träning, mätning och samtal var en mycket positiv upplevelse. Evas kunskap och erfarenhet gjorde att även en initialt mycket kritisk person hos oss var mycket nöjd med resultatet efteråt. 

Niklas Danielsson, Lammhults Möbel AB

- Kände mig splittrad och fick inte sakerna ur händerna som jag ville. Jag var också lättirriterad i hemmet. Nu har jag Återfått allt det jag saknade. Utbildningen är fantastiskt intressant och har gett mig mycket. Nu känner jag att jag har verktyg för livet och kan klara av vilka situationer som helst.

Marcus Andersson, Itab

- Jag blir inte så lätt uppstressad som förr. Självklart är jag engagerad i det jag gör men jag försöker hålla en viss distans till det, säger Marcus Andersson, Sales & Marketing Director på Itab Shop Concept i Nässjö. Marcus berättar att han efter utbildningen i Antilopmetoden mår mycket bättre. Det märks framför allt på att jag sover bättre, menar han. Tidigare låg jag ofta och tänkte på sånt som hade med jobbet att göra. Nu har jag lättare för att stänga av och ligger inte och funderar så mycket.

Linda Fransson, Gnosjö Automatsvarning AB

– Den stora fördelen med Antilopmetoden är att den handlar om ett helhetskoncept som påminner om mental träning för elitidrottare. För att kunna prestera på topp under lång tid måste man veta hur kroppens alla mekanismer samverkar, de fysiska såväl som de mentala. Först då kan man bli en riktigt effektiv ledare. Man får mer energi, höjer sin prestationsnivå och har lättare att hålla fokus.

Johan Malmström, Bra Vision

- Idag har jag ett mer effektivt arbetssätt och ett mer rationellt mindset. Tycker också att jag har fått goda verktyg att hantera stress både praktiskt och mentalt. Jag arbetar även mer målinriktat, gör gärna en plan som jag är trygg i.

Gunilla Ekstam, Södra Cell

– Tidigare skulle jag hinna med allt. Och trots att jag jobbade hårt hade jag sällan möjlighet att komma ifatt. Det var mycket frustrerande, säger Gunilla Ekstam, personalchef på Södra Cell i Mönsterås. Numera hinner jag med det jag ska på ett lugnt och metodiskt sätt. Men det är faktiskt inte min arbetssituation som förändrat sig utan mitt sätt att förhålla mig till den.

Fredrik Hansson, Roxtec AB

- Antilopmetoden har, med sin unika kombination av verktyg, visat hur individer kan hålla fokus och kreativitet på topp även under krävande förhållanden. Den ger goda möjligheter att lära känna sig själv, att tyda kroppens signaler samt att öka sin förmåga att vara högpresterande och samtidigt klara krav och hög belastning.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se