Gunilla Ekstam

HR-chef, Södra Cell

– Det som fångade mig med Evas utbildning var att ”orka prestera i högt tempo över lång tid”. Jag vet av erfarenhet att metoden fungerar då vi haft samarbete under många år. Flera i ledningsgruppen har gått utbildningen som bygger på beprövad vetenskap. Den ger långsiktig effekt och är dessutom förebyggande genom att man undviker att hamna i en negativ stressituation.

Det är positivt att programmet sträcker sig över tid så att det blir en längre process. Det är en väl genomarbetad metodik där man kan se en röd tråd. Inga pekpinnar – det är man själv som gör jobbet. Sammanfattningsvis kan vi säga at vi anlitar Eva för hennes lugna och metodiska sätt att leda genom programmet.

Johan Sjögren

Produktionsschef, Södra Cell

– Eva Broman har genom öppenhet och tydlighet i sin person och via ett konkret utbildningskoncept förmågan att få berörd person att se vad som är hans eller hennes del av ”utmaningen”. Eva ger utrymme för reflektion och lärande under programmet så att berörd persons förmåga att sortera bort det som är mindre viktigt förbättras, för att istället lägga fokus på det som verkligen gör skillnad.

Man kan se Evas program som utbildning och träning i tydlig och ansvarsfull kommunikation där man inte minst lär sig att leda sig själv. Skillnaden som jag kan se mot andra utbildnings/coachingprogram är att detta ”sätter sig” och gör nytta över tid.

Yvonne Andersson

Sandviken, 
Samhällsbyggnadschef

– Utveckling och glädje – vilken kombo! Antilopmetoden, med Eva Broman som handledare och coach är ett synnerligen lyckat koncept. Jag har fått verktygen som hjälper mig att flytta oro till att se möjligheter och lösningar. Insikten att jag, när jag förstår hur jag präglats och hur jag kan göra medvetna val framgent, är mitt bästa verktyg som ledare, känns härligt. Eva har guidat mig till att på ett bättre sätt känna mig själv och tro på mina förmågor. Det har gjort mig trygg i mitt ledarskap och jag ägnar liten tid numera åt att fundera över mina brister och tillkortakommanden. Jag vet att de finns, så klart, men de får ta minimalt med plats och det gör att jag i högre grad uppfattas som trygg och lugn.

Eva har även förmågan att uppfatta det som skaver i ens vardag på ett snabbt och nyfiket sätt och hon har förmågan att i dialog med mig coacha så att jag kommer fram till action på problem och utmaningar. Vi har roligt tillsammans i dialogerna och jag får flera insikter för att bli än mer ”botten-tung”.

En härlig grund att stå på som människa och som ledare har jag fått i och med genomgången utbildning i Antilopmetoden, vilket jag även har erbjudit övriga chefer och strateger i min ledningsgrupp. När en grupp har samma grund att stå på är det enklare att lyfta ”skav” och fokusera på möjliggörare.

Att jobba med samhällsplanering i en komplex och föränderlig värld kräver trygga och modiga ledare som drar åt samma håll. Antilopmetoden är en viktig pusselbit för att vässa våra förmågor för att få framdrift i uppdragen.

Malena Nilsson Nyback

Redaktör och teamledare, Sveriges Television AB

– Hjärnkoll på ledarskapet och bli kvitt dina stressorer i ett slag. Antilopmetoden är en effektiv och användbar ledarskapskurs eftersom den kopplar hjärnan till ledarskapet och fokuserar på varför vi är som vi är och gör som vi gör. Insikterna om hur allt hänger ihop gör stor nytta både professionellt och privat. Jag fick en ny syn på egna och andras triggers och rekommenderar varmt Eva Broman och Antilopmetoden. Jag kan jämföra med andra kurser och utbildningar och tycker att det som Eva lyckas förena i sin metod är det individuella och universella i ett gott ledarskap.

Antilopmetoden ger också verktyg att hantera stress och press på ett framgångsrikt sätt

Robert Stubb

Chef Vindkraft, Roxtec AB

– Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att jag känner mig mer kreativ. Det som var jobbigt tidigare går så mycket enklare nu, berättar Robert Stubb på Roxtec i Karlskrona. Det är en oerhörd skillnad. Jag känner mig också mer fokuserad och kan arbeta hårdare men blir ändå inte stressad. Jag tror inte att jag skulle ha klarat den hårda arbetsbelastning jag har nu utan de verktyg som Antilopmetoden gett mig.

Git Eliasson

Git Eliasson

Chef Medicinsk Teknik

Avdelningen Kvalitet, Utveckling, Medicinsk Teknik och IT, Södersjukhuset AB

Det bästa med utbildningen är att jag kunnat lösa många svåra frågor som landat i mitt chefskap direkt i mötet med Eva.

En utmaning var att våga öppna mig i konkreta frågor som jag tycker är jobbiga. Tack vare Evas professionella bemötande och respons kunde jag ta upp alla svåra frågor och har nu nya värdefulla erfarenheter och verktyg att använda i min fortsatta utveckling som chef och ledare. 

En stor fördel med utbildningskonceptet i Antilopmetoden är att den är anpassad till mina egna förkunskaper. Utbildning och uppföljning sker naturligt och efteråt kände jag att de nya kunskaperna om mig själv och andra sitter djupt förankrat. 

Stort tack Eva! 

Rebecca Thidell

EHS-chef IKEA Industry Hultsfred AB

Genom Antilopmetoden har jag fått fler och nya verktyg att kunna bygga en struktur och ett förhållningssätt som är hållbart över tid och längd. Jag har kunnat tydliggöra mina visioner, mina mål och rama in kärnuppdraget för att därifrån situationsanpassat applicera relevanta strategier som hjälper mig bibehålla ett lugn och ett professionellt sätt att hantera både olika situationer och olika personer. 

Eva har med sitt inlyssnande och coachande förhållningssätt gett mig utrymme att vrida och vända på sådant som är utmanande för mig i mitt ledarskap. Hon har på ett professionellt sätt hjälpt mig hitta smarta sätt att planera, ta fram strategier och ta kontroll över olika situationer genom att bygga en mental styrka. 

För mig var det redan från början viktigt att få sprida ut sessionerna över en längre period så att jag kunde göra en förändring som blir hållbar över tid. Eva var väldigt lyhörd för detta, något som jag är oerhört tacksam över eftersom det bidragit till att arbetet genom Antilopmetoden varit en ständig följeslagare som nu blivit en vana. 

Rebecca Thidell

Terése Eldered

Fastighetsmäklare och säljchef, Skandiamäklarna Värmdö

– Jag hade just köpt det bolag där jag själv arbetade som fastighetsmäklare. Jag hade förutom min karriär som mäklare också ett bolag att driva och anställda att stötta. Jag behövde hjälp med att få vardagen att gå ihop.

Eva Broman och Antilopmetoden hjälpte mig under ett års tid på inte bara ett plan. Jag fick verktygen för att prioritera och planera min arbetsinsats. Med Evas metod har jag framför allt fått hjälp med att känna mig nöjd med mig själv och lita på mina beslut vilket gör min arbetsdag effektiv och inspirerande och min fritid en plats för riktig återhämtning. Inte minst kan jag coacha mina medarbetare på rätt sätt.

Eva och jag sågs digitalt under en timme med jämna mellanrum. Det fanns plats för utbildning men också diskussioner kring olika frågor som jag stötte på som ledare. Upplägget var helt perfekt för mig och jag träffar Eva då och då på samma vis fortfarande. 

Niklas Danielsson

Ekonomichef, Lammhults Möbel AB

– Kände mig splittrad och fick inte sakerna ur händerna som jag ville. Jag var också lättirriterad i hemmet. Nu har jag återfått allt det jag saknade. Utbildningen är fantastiskt intressant och har gett mig mycket. Nu känner jag att jag har verktyg för livet och kan klara av vilka situationer som helst.

Nicklas Ekström

Marknadschef, Ikett Personalpartner

– Ett ständigt avvägande som man måste göra i arbetslivet är hur man prioriterar sin tid. Hur kan man kombinera mycket arbete med att leverera och må bra? Det som fick mig intresserad av Antilopmetoden var att jag förstod att utbildningen hade ett effektivt sätt att lära sig just detta. Och jag måste säga att den mer än väl har gjort det. Jag har verkligen fått det jag sökte. Det säger Nicklas Ekström marknadschef på Ikett Personalpartner i Karlskrona, som tillsammans med hela ledningsgruppen har gått utbildningen.

Linda Fransson

VD, Gnosjö Automatsvarvning AB

– Den stora fördelen med Antilopmetoden är att den handlar om ett helhetskoncept som påminner om mental träning för elitidrottare. För att kunna prestera på topp under lång tid måste man veta hur kroppens alla mekanismer samverkar, de fysiska såväl som de mentala. Först då kan man bli en riktigt effektiv ledare. Man får mer energi, höjer sin prestationsnivå och har lättare att hålla fokus.

Marcus Andersson

Marknadschef, Itab

– Jag blir inte så lätt uppstressad som förr. Självklart är jag engagerad i det jag gör men jag försöker hålla en viss distans till det, säger Marcus Andersson, Sales & Marketing Director på Itab Shop Concept i Nässjö. Marcus berättar att han efter utbildningen i Antilopmetoden mår mycket bättre. Det märks framför allt på att jag sover bättre, menar han. Tidigare låg jag ofta och tänkte på sånt som hade med jobbet att göra. Nu har jag lättare för att stänga av och ligger inte och funderar så mycket.

Johan Malmström

VD, Bra Vision

– Idag har jag ett mer effektivt arbetssätt och ett mer rationellt mindset. Tycker också att jag har fått goda verktyg att hantera stress både praktiskt och mentalt. Jag arbetar även mer målinriktat, gör gärna en plan som jag är trygg i.

Anna Jiverö

Biträdande chef, Alpklyftan stödboende och öppenvård

Jag anlitade Eva när jag påbörjade min nya chefsroll för att få coachning och stöttning i både mitt ledarskap men även i balansen jobb- och privatliv. Det visade sig att Eva skulle bli instrumental i min utveckling till att bli trygg i min roll, våga utmana mig själv, tydlighet i min kommunikation och vikten av att förbereda mig inför stora som små uppgifter. Tack vare Eva är jag trygg i mitt ledarskap och har konkreta verktyg jag kommer bära med mig för resten av livet!

Stort tack till dig Eva!

Robert Eliasson

Area Manager, Semcon Sweden AB

– Jag valde att satsa på Antilopmetoden för att bli effektivare i mitt arbete som ledare. Efter genomförd utbildning kan jag konstatera att jag genomgått en personlig utveckling på ett djupare plan. Teorin och verktygen som jag fått med mig genom utbildningen har gett mig en större förståelse för hur man fungerar som människa och därmed lagt grunden till alternativa förhållningssätt, minskad stresskänslighet och bättre kommunikation.

En viktig fördel med Antilopmetoden är den personliga och anpassade dialogen med Eva i kombination med att utbildningen sträcker sig över lång tid. Man har gott om tid att lära, reflektera och repetera vilket innebär att kunskaperna och insikterna verkligen fastnar och gör nytta.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se