Gunilla Ekstam

HR-chef, Södra Cell

– Det som fångade mig med Evas utbildning var att ”orka prestera i högt tempo över lång tid”. Jag vet av erfarenhet att metoden fungerar då vi haft samarbete under många år. Flera i ledningsgruppen har gått utbildningen som bygger på beprövad vetenskap. Den ger långsiktig effekt och är dessutom förebyggande genom att man undviker att hamna i en negativ stressituation.

Det är positivt att programmet sträcker sig över tid så att det blir en längre process. Det är en väl genomarbetad metodik där man kan se en röd tråd. Inga pekpinnar – det är man själv som gör jobbet. Sammanfattningsvis kan vi säga at vi anlitar Eva för hennes lugna och metodiska sätt att leda genom programmet.

Tobias Runesson

Underhållschef, Södra Cell

– Eva Broman är fantastisk när det gäller att få till en öppen och framåtriktad dialog. Hon fokuserar alltid på det som adepten faktiskt kan påverka och därigenom skapar hon en positiv känsla i ett ämne som kan kännas tungt.

Anledningen till att jag kom i kontakt med Eva var att hon varit engagerad tidigare inom bolaget med att ge olika verktyg och tekniker för att hantera både stress och arbetsbelastning. Jag inser att detta område är väldigt komplext och att det kan vara svårt att ge ett enskilt svar som gäller för samtliga. Med upplägget som Eva har så blir alla lösningar individuella vilket verkligen har fungerat för mig. Just kombinationen av förståelse runt hur kroppen fungerar och hur bl.a. andningen kan påverka för att både trigga och minska stressupplevelsen har varit väldigt värdefull för mig. Även uppdelningen av utbildningstillfällen som möjliggör en djupare reflektion mellan tillfällena upplevde jag som positivt.

Johan Sjögren

Produktionsschef, Södra Cell

– Eva Broman har genom öppenhet och tydlighet i sin person och via ett konkret utbildningskoncept förmågan att få berörd person att se vad som är hans eller hennes del av ”utmaningen”. Eva ger utrymme för reflektion och lärande under programmet så att berörd persons förmåga att sortera bort det som är mindre viktigt förbättras, för att istället lägga fokus på det som verkligen gör skillnad.

Man kan se Evas program som utbildning och träning i tydlig och ansvarsfull kommunikation där man inte minst lär sig att leda sig själv. Skillnaden som jag kan se mot andra utbildnings/coachingprogram är att detta ”sätter sig” och gör nytta över tid.

Robert Stubb

Chef Vindkraft, Roxtec AB

– Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att jag känner mig mer kreativ. Det som var jobbigt tidigare går så mycket enklare nu, berättar Robert Stubb på Roxtec i Karlskrona. Det är en oerhörd skillnad. Jag känner mig också mer fokuserad och kan arbeta hårdare men blir ändå inte stressad. Jag tror inte att jag skulle ha klarat den hårda arbetsbelastning jag har nu utan de verktyg som Antilopmetoden gett mig.

Åsa Andreasson

VD, Kreativa Kvadrat AB

– Jag har deltagit i Eva:s utbildning och är mycket nöjd. Jag har minimerat min stress och känner att jag har kraft och energi att långsiktigt orka satsa hårt i mitt företag. Jag är van att jobba i högt tempo och känner att jag med nya insikter och verktyg kommer att kunna fortsätta med det.

Det som också varit mycket givande med utbildningen är att jag utvecklats både som entreprenör och ledare. Jag har fått mina viktigaste prioriteringar på plats och är mer målfokuserad men med ett lugnt och metodiskt arbetssätt. 

Jag rekommenderar verkligen denna utbildning.

Niklas Danielsson

Ekonomichef, Lammhults Möbel AB

– Kände mig splittrad och fick inte sakerna ur händerna som jag ville. Jag var också lättirriterad i hemmet. Nu har jag Återfått allt det jag saknade. Utbildningen är fantastiskt intressant och har gett mig mycket. Nu känner jag att jag har verktyg för livet och kan klara av vilka situationer som helst.

Nicklas Ekström

Marknadschef, Ikett Personalpartner

– Ett ständigt avvägande som man måste göra i arbetslivet är hur man prioriterar sin tid. Hur kan man kombinera mycket arbete med att leverera och må bra? Det som fick mig intresserad av Antilopmetoden var att jag förstod att utbildningen hade ett effektivt sätt att lära sig just detta. Och jag måste säga att den mer än väl har gjort det. Jag har verkligen fått det jag sökte. Det säger Nicklas Ekström marknadschef på Ikett Personalpartner i Karlskrona, som tillsammans med hela ledningsgruppen har gått utbildningen.

Mats Birgersson

VD, Fresh AB

– Det är viktigt för en verksamhetsledning att veta hur en människa fungerar, att få insikt i det som styr oss i olika situationer. Den kunskapen börjar med våra basala kroppsliga och mentala mekanismer – och vad man kan göra för styra dem. Antilopmetoden är unik därför att den tar avstamp i detta. Man kan ju tycka att det är konstigt att ingen tagit upp det tidigare. Alla människor i ledande positioner borde lära sig Antilopmetoden, säger Mats Birgersson, Växjö.

Linda Fransson

VD, Gnosjö Automatsvarning AB

– Den stora fördelen med Antilopmetoden är att den handlar om ett helhetskoncept som påminner om mental träning för elitidrottare. För att kunna prestera på topp under lång tid måste man veta hur kroppens alla mekanismer samverkar, de fysiska såväl som de mentala. Först då kan man bli en riktigt effektiv ledare. Man får mer energi, höjer sin prestationsnivå och har lättare att hålla fokus.

Per-Olaf Keitsch

VD, Enventus AB

– Jag kom i kontakt med Eva då jag/vi sökte extern hjälp för stresshantering. Metoden med en kombination av andningsteknik/träning, mätning och samtal var en mycket positiv upplevelse. Evas kunskap och erfarenhet gjorde att även en initialt mycket kritisk person hos oss var mycket nöjd med resultatet efteråt. 

Marcus Andersson

Marknadschef, Itab

– Jag blir inte så lätt uppstressad som förr. Självklart är jag engagerad i det jag gör men jag försöker hålla en viss distans till det, säger Marcus Andersson, Sales & Marketing Director på Itab Shop Concept i Nässjö. Marcus berättar att han efter utbildningen i Antilopmetoden mår mycket bättre. Det märks framför allt på att jag sover bättre, menar han. Tidigare låg jag ofta och tänkte på sånt som hade med jobbet att göra. Nu har jag lättare för att stänga av och ligger inte och funderar så mycket.

Johan Malmström

VD, Bra Vision

– Idag har jag ett mer effektivt arbetssätt och ett mer rationellt mindset. Tycker också att jag har fått goda verktyg att hantera stress både praktiskt och mentalt. Jag arbetar även mer målinriktat, gör gärna en plan som jag är trygg i.

Fredrik Hansson

VD, Roxtec AB

– Antilopmetoden har, med sin unika kombination av verktyg, visat hur individer kan hålla fokus och kreativitet på topp även under krävande förhållanden. Den ger goda möjligheter att lära känna sig själv, att tyda kroppens signaler samt att öka sin förmåga att vara högpresterande och samtidigt klara krav och hög belastning.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se