Prestera i högt
tempo över lång tid

Det är alldeles för många människor som lever med ett för högt tempo i kropp och hjärna utan att känna av det. Faktum är att vi vänjer oss vid det höga tempot och det påverkar oss negativt på flera områden. Bland annat får vi sämre prestationsförmåga och risken för stressproblem ökar. 

Den digitaliserade tillvaro vi lever i idag skapar inte bara möjligheter utan också mer stress. En digital värld ställer större krav på gemensamma värderingar och tydligt ledarskap.

Är du en högt presterande ledare, nyckelperson inom företaget, entreprenör eller egen företagare? Denna utbildning hjälper dig prestera över tid. Antilopmetoden är en unik metod för stresskontroll med vetenskaplig grund.

Individuell utbildning

Som deltagare i utbildningen kommer du att:

 • Långsiktigt säkerställa din energi och prestation. Detta med hjälp av vårt biofeedbackinstrument, se stresskontroll och tillämpad psykofysiologi.
 • Få ökad kreativitet och uthållighet
 • Höja effektiviteten genom att du får verktyg att ta kontroll över tiden
 • Få djupgående kunskaper om vad som händer i kropp och hjärna vid stress bland annat får du veta hur hjärnan tolkar, lagrar och använder information
 • Få nya insikter och psykologiska kunskaper som dessutom gör dig till en bättre människokännare, förhandlare, ledare och kommunikatör
 • Få kontroll i situationer där det krävs ett starkt ledarskap
 • Få dina viktigaste prioriteringar på plats och du arbetar fram en målfokuserad plan
 • Få kunskaper hur du enkelt arbetar med målbildsträning
 • Långsiktigt klara höga krav och stor arbetsbelastning

Så här går det till:
Utbildningen genomförs i regel på din arbetsplats. Upp till 14 tillfällen och 1 timme/tillfälle.

Gå utbildningen helt eller delvis online
Du kan välja att gå hela utbildningen online, då ingår däremot inte stressprofilen som kräver att vi träffas. Det går också bra att förlägga vissa möten online. Vi använder Skype vid onlinemöten.

Kostnad
Begär offert

Det finns möjlighet att få testa utbildningen. Är du intresserad kontakta Eva på eva@antilopmetoden.se

Endagsutbildning i grupp

Som deltagare i utbildningen kommer du att:

 • Få djupgående kunskaper om vad som händer i kropp och hjärna vid stress bland annat får du veta hur hjärnan fungerar, hur den tolkar, lagrar och använder information. Viktiga kunskaper för att kunna ta kommando över stressen.
 • Få ta del av vår metod för snabb återhämtning
 • Få redskap för att effektivisera din tid bland annat genom att göra en målfokuserad plan. Här ingår coaching för att uppnå den.
 • Få effektiva tekniker för att hantera din stress. Du har gjort en målfokuserad plan för dina viktigaste prioriteringar och hur du ska uppnå dem. Målet är att du ska få en effektivare, roligare och enklare vardag.

Så här går det till:
Utbildningen genomförs på den tid och plats som ni önskar enligt överenskommelse.
Start kl. 09.00 – 16.00.

Kostnad 
36 000 kr exklusive moms.
Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se