Ta makten över din egen tid och bli mer effektiv!

En beprövad utbildning för att undvika stress, bli effektivare samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap!

utbildning Antilopmetoden

Antilopmetodens utbildning ger dig en kombination av flera delar. Förutom att du frigör tid och undviker stress kommer du att utvecklas både personligen och som ledare. Utbildningen ger dig en stadig grund att stå på. Bland annat får du trygghet och kontroll i situationer där det krävs ett starkt ledarskap.

Jag arbetar individuellt, långsiktigt och strategiskt med mina kunder där vardagens alla utmaningar är basen. Utbildningen är för dig som vill ta ditt ledarskap och eller entreprenörskap till en högre nivå.

Bestämmer du dig för att arbeta med mig får du ta del av mina 19 års erfarenhet där jag utbildat och coachat ledare. Jag kan rusta dig för dagens utmaningar med bland annat snabba förändringar och stor arbetsbelastning.

Fördelarna med att välja det här programmet är att du lär dig:

 • Att ta makten över din tid. Det gör dig mer effektiv och du undviker stress
 • Hur du får trygghet och kontroll i situationer där det krävs ett starkt ledarskap
 • Hur du ökar ditt självledarskap, stärker dig i ledarrollen och blir en tydligare ledare
 • Fatta beslut som inte styrs av stress
 • Enkel psykologi som gör dig till en bättre ledare och bättre människokännare
 • Tydlig kommunikation  och hur du når fram i din kommunikation
 • Mentala strategier som bland annat gör det lättare att möta kritik, undvika missförstånd och hantera konflikter
 • Hur du stärker din motivation för nå dina mål
 • Mycket, mycket mer.

Praktiska detaljer

 • Du har tillgång till 10 utbildningsmoduler. All utbildning är individuell.
 • Du kommer att få coaching och rådgivning via zoom vid 10 tillfällen, 1 timme per tillfälle. En  uppföljning görs efter ca 2 månader.  Samtalen är konfidentiella. 
 • Tidplan för utbildningsprogrammet ca 8 månader

Utbildningen genomförs online.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Eva på eva@antilopmetoden.se

Om utbildningen

  Antilopmetodens utbildningsprogram  är väl beprövat och har används under många år med mycket goda resultat. Särskild vikt läggs vid de ”6 nycklarna” som jag nämner i mitt webinar.

  1. Förstå tankarnas betydelse vid bl.a. stress.
  2. Skapa kontroll.
  3. Delegera.
  4. Tydliga mål.
  5. Fokus på rätt saker.
  6. Återhämtning. 

  Varje delmoment i utbildningen har fokus på att du ska få resultat. Vi utgår från din vardag och det du behöver förändra. Redan vid delmoment 1 kommer du närmare ditt önskade läge. Det är dina styrkor som hjälper dig att nå dina mål och det börjar med ditt personliga ledarskap där självledarskap och självinsikt är en viktiga delar. Ledarskapet startar med dig.

  antilopmetoden - prestation

  Antilopmetoden AB
  Eva Broman,
  0705-25 76 78
  eva@antilopmetoden.se