”Utbildningen har verkligen varit värdefull och gjort mig till en mycket bättre ledare.”

OM ANTILOPMETODEN: LINDA FRANSSON, VD, GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB

– Den stora fördelen med Antilopmetoden är att den handlar om ett helhetskoncept som påminner om mental träning för elitidrottare. För att kunna prestera på topp under lång tid måste man veta hur kroppens alla mekanismer samverkar, de fysiska såväl som de mentala. Först då kan man bli en riktigt effektiv ledare. Man får mer energi, höjer sin prestationsnivå och har lättare att hålla fokus.
Det berättar Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning, ett snabb växande företag i entreprenörtäta Småland.
– Redan när jag fick en presentation kände jag att Antilopmetoden skulle vara jättegrejen för mig och utbildningen har verkligen varitvärdefull och gjort mig till en mycket bättre ledare. Nu genomgår hela ledningsgruppen utbildningen för att vi ska få en gemensam plattform och bli ett ännu mer sammansvetsat lag.

Det gäller alltid helheten
Linda menar att det finns oerhört många ledarskapsutbildningar och hon har gått en hel del tidigare som varit riktade direkt mot henne.
– Men det har handlat om att lyssna på band timme ut och timme in och fylla i pärmar. Mycket har varit teoretiskt och handlat om trianglar och cirklar. Det var ofta väldigt tidskrävande. Visst har det handlat om hur människor är och reagerar, men inte i på det sättet som Antilopmetodens gör. Den sätter in människan i ett större perspektiv. Det är ju egentligen mycket konstigt. Det gäller ju helheten. Anställer jag någon här så anställer jag ju hela människan.

Konkret och jordnära
Den stora fördelen med Antilopmetoden är att den också har vardagen som bas och tar upp de händelser och problem som är vanliga i det vardagliga arbetet på företaget. Vi är ju hela tiden mitt uppe i vardagen och måste tackla alla de små som stora problem som dyker upp. Därför är det bra att utbildningen är konkret och jordnära. Man har ju alltid ett pressat tidsschema, men den här utbildningen är väldigt smidig eftersom den sker på plats på företaget. Den är regelbunden och det handlar bara om en timme åt gången. Dessutom är förberedelserna inte omfattande.

Hela ledningsgruppen
Eftersom Linda hade så goda erfarenheter av utbildningen tyckte hon att det skulle vara värdefullt att hela ledningsgruppen gick den för att få en gemensam plattform. – Alla i ledningsgruppen har arbetat här länge och är väldigt kompetenta, säger Linda.
Men för att vi ska komma vidare behöver vi bli bättre på vissa delar. Då innebär utbildningen en möjlighet att stärka upp de delarna på olika sätt, att få nya möjligheter att utvecklas. Visserligen har även alla i ledningsgruppen gått ledarskapsutbildningar tidigare. Vi har gått enskilt och vi har gått i grupp. Och vi har verkligen läst om alla människotyper, men vi har sällan kombinerat det med hur vi själva är och reagerar som ledare.

”Den stora fördelen med Antilopmetoden är att den har
vardagen som bas och tar upp de händelser och problem
som är vanliga i det vardagliga arbetet på företaget.”

Finslipat mig som ledare
Hela första halvåret här som VD gick ut på att överleva och ta tag i det som var viktigast. När man sedan väl har kommit in i det och har lite mer koll måste man komma vidare. Då kommer vardagen och de vardagliga problemen mer. Mycket tack vare utbildningen har det sista halvåret varit kanon. Jag har verkligen känt att jag har kontroll över vardagen och kunnat lösa problem på ett enkelt sätt. Jag har lärt mig mycket om hur jag själv reagerar och inte minst kan jag förutse andras reaktioner på ett annat sätt nu. Utbildningen har gjort mig till en bättre människokännare och finslipat mig som ledare.

Lättare att hantera det som dyker upp
Jag vet hur jag ska koppla av och kan lättare hantera det som dyker upp. Jag kan planera bättre t.ex. inför ett möte där utgången är oviss. Hur ska jag hantera det? Och efteråt kan jag fråga mig vilka konsekvenserna blev. Hur reagerade jag? Oavsett utgången frågar jag mig om jag hade kunnat göra det på ett annat sätt? Nej, det hade jag inte kunnat och då behöver jag inte lägga mer energi på det utan kan gå vidare. Så det har gått jättebra, allt från individmöten med personalen till kundmöten.

Lösa problem på bästa sätt
Linda berättar att det tidigare funnits en företagskultur som gått ut på att alltid vara kontaktbar.
– Det är en inställning vi har, men någonstans måste man lugna ned den. Det är kanske inte jag som måste svara när en kund eller en leverantör ringer 10 minuter innan vi ska gå hem eller gå på semester. Det viktigaste är ju inte att det är jag som tar tag i det utan vi frågar oss hur vi kan lösa problemet på bästa sätt och sedan låta den som har det specifika ansvaret göra det.

Har fått självförtroende
Denna sommar har fungerat jättebra mycket tack vare utbildningen. Nu omger jag mig av personer som kan stötta mig så det är inte jag som behöver kunna allting. Vi har självförtroende och är stolta för det vi gör och står för. Därför kan vi också våga säga nej ibland och inte bara bocka och tacka till allt. Linda menar att den inställningen och säkerheten är något som vuxit fram ur utbildningen i Antilopmetoden.
– Ja, definitivt. Tidigare hade jag inte vågat vara en leverantör som säger nej.

Våga ifrågasätta sig själv
Nu vågar jag och kan ifrågasätta om det jag gör är sakligt och rätt, om jag kunnat göra det på något annat vis. Det handlar om att våga ifrågasätta sig själv om man borde ha gjort saker och ting på ett annat sätt. När jag väl lärt mig att göra det kunde jag börja sova gott igen. Det handlar ju om att känna sig trygg i det beslut man gjort.

Gnosjö Automatsvarvnings ledningsgrupp med från vänster VD Linda Fransson, Anders Jacobsson, Ola Davidsson, Madeleine Edvinsson och Anna Sandberg. Samtliga har gått utbildningen i Antilopmetoden.

GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING AB har 45 anställda och omsatte 68 MSEK (2013). Har unik kompetens att svarva komplexa detaljer i stora serier med krav på högsta precision. Kunderna finns inom så skilda områden som fordonsoch verkstadsindustri, industrireglage, fästelement och inredningsdesign. Cirka 30 procent av omsättningen kommer från export till främst England, Tyskland, Danmark, Holland, Ungern och USA.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se