Om Eva och Antilopmetoden

Verksamheten startade 2004 under namnet Aditum AB. 2010 bildades dotterbolaget Antilopmetoden AB i samband med ett nytt marknadsföringsgrepp där namnet skulle ge en fingervisning om arbetssättet. Vi ville att det skulle associera till att Antilopen kan hålla en hög fart. All verksamhet sker idag i Antilopmetoden AB. Jag som äger och driver företaget heter Eva Broman.


Från starten 2004 har verksamheten varit densamma dvs utbildningar med fokus på stress och ledarutveckling. Den vanligaste kunden har alltså varit ledare och då oftast en hel ledningsgrupp. Alltifrån stora företag som Södra Cell och AlfaLaval till mindre företag som Gnosjö Automatsvarvning har varit kunder. Flera av dessa är återkommande kunder.

Antilopmetodens styrka

Styrkan i Antilopmetodens utbildningar har varit att konceptet vilar på två ben, vilket också gjort metoden unik. Båda vetenskapligt beprövade:

  • Pskykofysiologiska stressprofiler samt biofeedback för stresskontroll och energi
    (Vi är några få i Sverige som arbetar med detta men mera vanligt i England och USA.)
  • Psykologi för personlig- och ledarutveckling

Grunden är en jordnära psykologi med kognitivt förhållningssätt.

Ett utbildningsprogram på 100 sidor togs fram redan 2004. Det är sammansatt och utvecklat av mig men med en utbildningsgrund i den vetenskapliga kognitiva metodiken. Utbildning varvas med konkreta exempel från kunder jag träffat genom åren. Materialet förbättras och kompletteras hela tiden.

Om Eva

Sedan 2003 har jag arbetat i näringslivet med att utbilda ledare för att öka deras förmåga att klara höga krav och stor arbetsbelastning. Jag coachar även team så att alla är delaktiga och drar åt samma håll. Min Bakgrund: Beteendevetare, certifierad coach, förändrings- och teamcoach, stressterapeut med kognitiv beteendeinriktning samt specialist inom tillämpad psykofysiologi.

Jag drivs av en stark passion för frågor som rör stress, dess orsak och konsekvens, då jag märkt att det finns stora kunskapsbrister hos många.
När jag möter mina kunder är nyfikenheten stor och ger mig alltid en ny spännande värld att ta del av. Genom åren har jag också fått uppleva många "Aha"-situationer, inte minst när vi gått igenom svaren på den psykofysiologiska stressprofilen. Den visuella bild med exakta värden som framkommer (se stresskontroll och psykofysiologisk stressprofil) visar hur en negativ tanke direkt ger avtryck i en kroppslig reaktion. Att ge insikter och skapa medvetenhet är och har alltid varit viktiga delar i utbildningen. Glädjen är också stor när jag ser en kunds utveckling som person och som ledare och när de fått konkreta vinster såsom mindre stress, mer energi och en effektivare vardag.

På senare tid ser jag alltmer mitt uppdrag som en mission eftersom den psykiska ohälsan och stressproblemen bara ökar, sorgligt nog också bland mycket unga.
Det drabbar alla och inte minst chefer, gäller både manliga och kvinnliga. Den digitalisering som vi har idag skapar inte bara möjligheter utan också mer stress. Ett tydligt ledarskap med gemensamma värderingar är viktigare än någonsin.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se