Om Eva och Antilopmetoden

Från starten 2004 har verksamheten varit densamma dvs utbildningar med fokus på stress och ledarutveckling. Den vanligaste kunden har alltså varit ledare och då oftast en hel ledningsgrupp. Alltifrån stora företag som Södra Cell och AlfaLaval till mindre företag som Gnosjö Automatsvarvning har varit kunder. Flera av dessa är återkommande kunder.

Verksamheten startade 2004 under namnet Aditum AB. 2010 bildades dotterbolaget Antilopmetoden AB i samband med ett nytt marknadsföringsgrepp där namnet skulle ge en fingervisning om arbetssättet. Vi ville att det skulle associera till att Antilopen kan hålla en hög fart. All verksamhet sker idag i Antilopmetoden AB. Jag som äger och driver företaget heter Eva Broman.

Antilopmetodens styrka

Styrkan i Antilopmetodens utbildningar är att kunderna får hjälp med att minska sin stress samtidigt som de får coaching i att utvecklas som entreprenörer och/eller i rollen som ledare.

Ett utbildningsprogram på 100 sidor togs fram redan 2004. Grunden är en jordnära psykologi med kognitivt förhållningssätt.

Programmet är sammansatt och utvecklat av mig men med en utbildningsgrund i den vetenskapliga kognitiva metodiken. Utbildning varvas med konkreta exempel från kunder jag träffat genom åren.

Kognitiv metod

Vår kognitiva metod är vetenskapligt beprövad och har utvecklats för att vara särskilt användbar i samband med stress. Det är en praktisk psykologi som utgår från vardagen och alla de situationer som kan uppstå både i arbetet och privat. Utöver de psykologiska kunskaperna som ingår får du viktiga redskap för att bli en god kommunikatör. Rådgivning och coaching har en självklar plats där också viktiga prioriteringar och mål arbetas fram. Dessutom får du lära dig de viktigaste coachverktygen.

Om Eva

Jag heter Eva Broman och jag har sedan 2004 utbildat ledare och entreprenörer i att öka sin förmåga att klara höga krav och stor arbetsbelastning.

Under åren har jag hjälpt hundratals kunder att minska sin stress, bli effektivare och kunna prestera i högt tempo över lång tid. Min styrka är min långa erfarenhet där jag, förutom att jag utbildar och coachar, även är rådgivare.

Jag coachar även team så att alla är delaktiga och drar åt samma håll. Min bakgrund: beteendevetare, certifierad coach, förändrings- och teamcoach, stressterapeut med kognitiv beteendeinriktning samt specialist inom tillämpad psykofysiologi. 

Jag drivs av en stark passion för frågor som rör stress, dess orsak och konsekvens, då jag märkt att det finns stora kunskapsbrister hos många. När jag möter mina kunder är nyfikenheten stor och de ger mig alltid en ny spännande värld att ta del av. Att ge insikter och skapa medvetenhet är och har alltid varit viktiga delar i utbildningen. Glädjen är också stor när jag ser en kunds utveckling som person och som ledare och när denne fått konkreta vinster såsom mindre stress, mer energi och en effektivare vardag.

På senare tid ser jag alltmer mitt uppdrag som en mission eftersom den psykiska ohälsan och stressproblemen bara ökar, sorgligt nog också bland mycket unga. Det drabbar alla och inte minst chefer, gäller både manliga och kvinnliga. Den digitalisering som vi har idag skapar inte bara möjligheter utan också mer stress. Ett tydligt ledarskap med gemensamma värderingar är viktigare än någonsin.  

om antilopmetoden

Eva är utbildad av professor Bo von Scheele i tillämpad psykofysiologi

Tillämpad psykofysiologi handlar om hur kroppen och hjärnan fungerar ihop och andningens påverkan på stress, prestation och hälsa.

Professor Bo von Scheele är världsledande inom stressmedicin och bland annat medstiftare till den psykofysiologiska Institutionen vid IPM Karolinska Institutet och Svenskt Centrum för Stressforskning. Eva Broman och Antilopmetoden har ett mångårigt samarbeta med Bo von Scheele och Stressmedicin AB.

Enligt professor Bo von Scheele är det av största vikt att vi har en biologiskt rätt andning. Det krävs för att vi ska orka prestera bra med hög energinivå samtidigt som vi kan skapa återhämtning. Rätt andning ger dessutom den mest effektiva och bästa avslappningen då den kopplar in det parasympatiska nervsystemet (vårt lugn och ro system) och stänger det sympatiska nervsystemet (gasen).  Vi människor är gjorda för att växla mellan det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Med specifika och effektiva övningar får du hjälp att koppla på ditt parasympatiska nervsystem.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se