Om Eva och Antilopmetoden

Från starten 2004 har verksamheten varit densamma dvs utbildningar med fokus på att undvika stress och att utveckla dig som ledare. Den vanligaste kunden har alltså varit ledare och då oftast en hel ledningsgrupp. Alltifrån stora företag som Södra Cell och AlfaLaval till mindre företag som Gnosjö Automatsvarvning har varit kunder. Flera av dessa är återkommande kunder.

Verksamheten startade 2004 under namnet Aditum AB. 2010 bildades dotterbolaget Antilopmetoden AB i samband med ett nytt marknadsföringsgrepp där namnet skulle ge en fingervisning om arbetssättet. Vi ville att det skulle associera till att Antilopen kan hålla en hög fart. All verksamhet sker idag i Antilopmetoden AB. Jag som äger och driver företaget heter Eva Broman.

Om Eva

I över 20 år har jag hjälpt ledare och entreprenörer att navigera bland höga krav och stor arbetsbelastning. Under åren har jag hjälpt hundratals kunder att minska sin stress, bli effektivare och kunna prestera långsiktigt. Min styrka är min långa erfarenhet där jag, förutom att jag utbildar och coachar, även är rådgivare inom frågor som rör ledarskapet. 

Jag coachar även team så att alla är delaktiga och drar åt samma håll. Min bakgrund: beteendevetare, certifierad coach, förändrings- och teamcoach, stressterapeut med kognitiv beteendeinriktning samt specialist inom tillämpad psykofysiologi. 

Jag drivs av en stark passion för frågor som rör stress, dess orsak och konsekvens, då jag märkt att det finns stora kunskapsbrister hos många. När jag möter mina kunder är nyfikenheten stor och de ger mig alltid en ny spännande värld att ta del av. Att ge insikter och skapa medvetenhet är och har alltid varit viktiga delar i utbildningen. Glädjen är också stor när jag ser en kunds utveckling som person och som ledare och när denne fått konkreta vinster såsom mindre stress, mer energi och en effektivare vardag.

Antilopmetodens styrka

Styrkan i Antilopmetodens utbildningar är att kunderna får hjälp med att minska sin stress och frigöra tid samtidigt som de utvecklas som entreprenörer och/eller i rollen som ledare. Allt hör ihop.

Programmet är sammansatt och utvecklat av mig med bland annat en utbildningsgrund i den vetenskapliga kognitiva metodiken. Utbildningen varvas med konkreta exempel från kunder jag träffat genom åren.

Vi utgår från vardagen och alla de situationer som kan uppstå både i arbetet och privat. Ett särskilt fokus har vi på hur hjärnan arbetar, hur den tolkar, lagrar och använder information. Du får även verktyg för att bli en god kommunikatör. Rådgivning och coaching har en självklar plats där också viktiga prioriteringar och mål arbetas fram. Dessutom får du lära dig hur du kan använda coaching som ett verksamt redskap i vardagen.

om antilopmetoden

Eva är utbildad av professor Bo von Scheele i tillämpad psykofysiologi

Tillämpad psykofysiologi handlar om hur kroppen och hjärnan fungerar ihop och andningens påverkan på stress, prestation och hälsa.

Professor Bo von Scheele är världsledande inom stressmedicin och bland annat medstiftare till den psykofysiologiska Institutionen vid IPM Karolinska Institutet och Svenskt Centrum för Stressforskning. 

Enligt professor Bo von Scheele är det av största vikt att vi har en biologiskt rätt andning. Det krävs för att vi ska orka prestera bra med hög energinivå samtidigt som vi kan skapa återhämtning. Rätt andning ger dessutom den mest effektiva och bästa avslappningen då den kopplar in det parasympatiska nervsystemet (vårt lugn och ro system) och stänger det sympatiska nervsystemet (gasen).  Vi människor är gjorda för att växla mellan det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Med specifika och effektiva övningar får du hjälp att koppla på ditt parasympatiska nervsystem. Detta är en liten del i utbildningen men mycket viktigt att få kunskap om.

TEAMCOACHING

Är ni en ledningsgrupp eller annan grupp som vill jobba fram en gemensam plattform för ert fortsatta arbete? Det kan även handla om en speciell frågeställning där man behöver komma fram till en plan. Tillvägagångsättet är ofta detsamma.  Man kan t.ex.  börja med att under två dagar ta fram idéer och sätta ramarna för fortsatt arbete.  Syftet med dagarna ska vara tydligt och ska utmynna i konkreta handlingar. Vi börjar alltid med en övning för att förhöja teamkänslan.

Med mitt coachande förhållningssätt kommer jag att ge alla möjlighet till delaktighet under hela processen. Allt avslutas med att det finns en tydlig plan framåt med vem som gör vad plus deadline.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se