”När jag nu fått ett nytt förhållningssätt till saker och ting har min stress reducerats betydligt”

OM ANTILOPMETODEN: MARCUS ANDERSSON, ITAB

-Jag blir inte så lätt uppstressad som förr. Självklart är jag engagerad i det jag gör men jag försöker hålla en viss distans till det, säger Marcus Andersson, Sales & Marketing Director på Itab Shop Concept i Nässjö. Marcus berättar att han efter utbildningen i Antilopmetoden mår mycket bättre. Det märks framför allt på att jag sover bättre, menar han. Tidigare låg jag ofta och tänkte på sånt som hade med jobbet att göra. Nu har jag lättare för att stänga av och ligger inte och funderar så mycket.

Utvecklats som ledare
-Hur har då Marcus utvecklats som ledare efter utbildningen? -Det är jag kanske inte rätt person att svara på, skrattar han. Men visst har jag utvecklats som ledare. Visserligen har jag alltid försökt arbeta med ett coachande förhållningssätt gentemot mina medarbetare, där det handlar om att jag inte ger så mycket svar utan försöker förmå personerna till att ta egna beslut. Eftersom coachning ingår i utbildningen har jag nu fått de viktigaste verktygen för att coacha mina medarbetare. Bland annat tar jag tag i saker och ting när de dyker upp och ger feedback direkt. Det minskar dessutom min stress högst väsentligt, arbetet flyter bättre.

I den direkta farozonen
I en ny arbetsmiljölag kommer chefens roll vara viktig för att upptäcka och förhindra stress hos medarbetare. Har denna utbildning underlättat det arbetet, frågar vi Marcus.
-För att vara helt ärlig tror jag att jag har varit ganska bra på det tidigare också. Trots att det visserligen varit nära har jag ingen medarbetare som gått in i väggen. Vi har lyckats ta tag i det innan. Det är nog jag själv som varit i den direkta farozonen. Kanske är det lättare att se tecknen hos andra än hos sig själv. Men jag är säker på att utbildningen i Antilopmetoden har gjort det ännu lättare att på ett tidigt stadium se stressrelaterade tecken hos medarbetare och att förebygga dem.

Nya insikter
Marcus berättar att utbildningen har gett honom många insikter som han inte varit medveten om tidigare.
-Ja, verkligen. Att andningen är så betydelsefull när det gäller att hantera stress hade jag ingen aning om tidigare. Det tog lite tid att lära sig att andas med magen men nu känns det bara naturligt. Jag har fått lära mig att en långsam, rytmisk och djup andning ger signaler till hjärnan att allt är lugnt och kroppen slappnar av. Omvänt gäller att en ytlig och snabb andning skickar signaler till hjärnan att det är fara å färde och stresshormonerna sköljer genom kroppen.

“Nu har jag fått de viktigaste verktygen
för att coacha mina medarbetare.”

Korta pauser några gånger om dagen
Nu tar jag ofta små korta pauser under dagen, berättar Marcus. Jag fokuserar på andningen, slappnar av och tänker inte på något särskilt. Jag gör det speciellt när jag märker att jag är uppe i varv. Då tar jag någon minut, andas lugnt, rensar skallen och stressar av. Sedan fortsätter jag med det jag höll på med. Det fungerar förvånansvärt bra. Jag tänker klarare och är mer effektiv. Så utväxlingen av någon minuts mikropaus är betydlig när det gäller ökad effektivitet och jag kan utnyttja tiden bättre. Det är väl så att ju mer man gasar desto hårdare måste man bromsa.

Bra upplagd utbildning
Marcus tycker att upplägget av utbildningen i Antilopmetoden är mycket vettigt. Det är metodiskt och pedagogiskt upplagt. Jag har fått tänka igenom hur jag är som person och varför. Det är verkligen bra att ha med sig när man som jag är en kreativt ostrukturerad person men har ett yrke som kräver rutiner och ordning. Nu förstår jag på ett helt annat sätt än tidigare varför jag blir stressad i vissa situationer – så nu slipper jag fundera på varför jag blir det. Jag inser att jag är som jag är men har ett jobb som måste göras. Även om det känns obekvämt kan jag förhålla mig till det på ett bra sätt. Jag rekommenderar utbildningen varmt till andra.

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. ITAB Shop Concept AB är börsnoterat vid OMX Nordic Exchange i Stockholm. Koncernen har 2 800 medarbetare och omsättningen för 2014 uppgick till 3,938 Mkr. Antal anställda: 135.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se