”Jag har fått goda verktyg att hantera stress både praktiskt och mentalt”

Johan Malmström, VD, Bra Vision

– Idag har jag ett mer effektivt arbetssätt och ett mer rationellt mindset. Tycker också att jag har fått goda verktyg att hantera stress både praktiskt och mentalt. Jag arbetar även mer målinriktat, gör gärna en plan som jag är trygg i.
Utbildningen i coachning gör att jag coachar mer och jag ser effekterna av det på ett annat sätt.
Fördelen med Antilopmetodens utbildning är att den är mycket konkret och jordnära. Jag uppskattar praktiska och framåtblickande metoder där man inte hamnar i för mycket historik utan full fart framåt på hur man kan hantera vardag och framtida situationer på ett framgångsrikt sätt. Jag är mycket nöjd med Antilopmetodens utbildningsprogram och rekommenderar den gärna till andra.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se