Föreläsning

Hållbar prestation och stresskontroll

föreläsning antilopmetoden

Det är alldeles för många människor som lever med ett för högt tempo i kropp och hjärna utan att känna av det. Faktum är att vi vänjer oss vid det höga tempot och det påverkar oss negativt på flera områden. Bland annat får vi sämre prestationsförmåga och risken för stressproblem ökar.

Vi kommer att fördjupa oss i hur vår hjärna fungerar. Ursprunget till stress, missförstånd och konflikter har ofta sin grund i hur hjärnan tolkar, lagrar och använder information.

Du kommer att lära dig vilka mekanismer som styr dig kroppsligt och mentalt. Du kommer att få enkla men effektiva verktyg att använda i din vardag.

”Eva höll en lunchföreläsning om prestation och återhämtning för oss. Det var både upplysande och inspirerande information från en kunnig och erfaren Eva. Vi kunde ta till oss genast av tips om hur man får ner stresströsklar. Efter lunchen kände vi oss faktiskt märkbart mer fokuserade. Det var som en lunch med spa för själen! Tack Eva!”

Nina von Krusenstierna, VD Business Gnosjöregionen.

Är du intresserad av att boka föreläsning eller onlineutbildning, vänligen hör av dig till Eva på eva@antilopmetoden.se

Tid: 90 minuter

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se