PRESTERA I HÖGT TEMPO ÖVER LÅNG TID

Antilopmetoden® är en unik metod för stresskontroll med vetenskaplig grund

Antilopmetoden är en utbildning för ledare, entreprenörer och personer som vill ta sig till en ny nivå. Du blir en bättre förhandlare och kommunikatör. Du får lättare att möta och ge kritik, undvika missförstånd och hantera konflikter. Ursprunget till stress och konflikter har ofta sin grund i hur vår hjärna fungerar. Därför arbetar vi särskilt med hur den tolkar, lagrar och använder information.

MÅLGRUPP:

  • Ledare, nyckelpersoner eller personer som har eller riskerar hamna i stressproblem.
  • Privatpersoner som har eller riskerar att hamna i problem relaterade till stress.

"Jag har arbetat 15 år i näringslivet med att utbilda ledare för att öka deras förmåga att klara höga krav och stor arbetsbelastning."

"Utbildningen har verkligen varit värdefull och gjort mig till en mycket bättre ledare"

- Linda Fransson, VD, Gnosjö Automatsvarning AB

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se