Antilopmetoden® – FRIGÖR TID OCH UNDVIK STRESS SAMTIDIGT SOM DU UTVECKLAR DIN LEDARKOMPETENS!

Antilopmetoden® är en unik metod för stresskontroll med vetenskaplig grund

Detta är en utbildning för dig som lever i högt tempo och vill kunna fortsätta att göra det. Med Antilopmetodens utbildningar ökar medvetenheten och förståelsen för hur du själv kan agera för att nå formtoppen.

Är du en högt presterande ledare, nyckelperson inom företaget, entreprenör eller egenföretagare? Denna utbildning hjälper dig prestera över tid. Förutom delen som handlar om stresskontroll får du kunskaper som gör dig till en bättre förhandlare och kommunikatör. Du får lättare att möta och ge kritik, undvika missförstånd och hantera konflikter.

”Jag har arbetat 19 år i näringslivet med att utbilda ledare för att öka deras förmåga att klara höga krav och stor arbetsbelastning.”

”Utbildningen har verkligen varit värdefull och gjort mig till en mycket bättre ledare”

– Linda Fransson, VD, Gnosjö Automatsvarning AB

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se