”Jag har fått ett helt nytt förhållningssätt till tid.”

OM ANTILOPMETODEN: GUNILLA EKSTAM, PERSONALCHEF , SÖDRA CELL

– Tidigare skulle jag hinna med allt. Och trots att jag jobbade hårt hade jag sällan möjlighet att komma ifatt. Det var mycket frustrerande, säger Gunilla Ekstam, personalchef på Södra Cell i Mönsterås. Numera hinner jag med det jag ska på ett lugnt och metodiskt sätt. Men det är faktiskt inte min arbetssituation som förändrat sig utan mitt sätt att förhålla mig till den.

Det som Gunilla Ekstam fastnade för när hon hörde talas om Antilopmetodens utvecklingsprogram var att det består av ett helt koncept, med såväl en psykologisk som fysiologisk del. – Jag hade tidigare inte hittat någon utbildning som jag tyckte passade mig och jag kände direkt att det här var något för mig.

Hög ambitionsnivå
– Jag har en hög ambitionsnivå och ville uträtta så mycket som möjligt på jobbet, säger Gunilla. Men jag kände som om jag inte kunde prestera allt det jag ville. Jag hade dessutom svårt att bli klar med arbetsuppgifter och hade ibland också svårt att tänka klart och att tänka strategiskt. Det var hela tiden fullt upp med här och nu. Jag kände att jag borde göra något åt min situation, så när jag kom i kontakt med Antilopmetoden kände jag direkt att det var något för mig.

Positiv känsla
– Det som främst lockade mig med Antilopmetoden var att man får lära sig att prestera i högt tempo under lång tid. Att man får ett nytt förhållningssätt till tid, att man blir mer fokuserad och mer kreativ. Det innebar att jag insåg att jag faktiskt kunde göra något åt min situation, något som jag inte trodde eftersom arbetsuppgifterna bara vällde över mig hela tiden. Det var först när jag insåg att det handlar om mitt förhållningssätt som polletten trillade ned. Den insikten blev en verklig ögonöppnare.

Större glädje
– Det är så spännande, säger Gunilla, att få perspektiv på saker och ting, att bli lugn och känna en större glädje. Nu kan jag känna igen mig från förr, som en människa med enorm energi.

Kunskap för livet
Gunilla menar att Antilopmetodens utvecklingsprogram har gett henne verktyg som gör att hon kan hantera situationer på ett metodiskt sätt.
– Jag vet att jag även kan göra det i framtiden. Nu kan jag detta och jag har en kunskap för livet. Det är inte som när man går en vanlig kurs och får lära sig hur man ska göra. Men sedan när man kommer hem ser inte vardagen ut på det sättet. Det här programmet är något helt annat och det är anpassad efter allt som kan tänkas hända en vanlig dag på jobbet. Mycket i den psykologiska delen utgick från verkliga situationer som jag upplevt. Det var oerhört givande.

Har blivit bättre förhandlare
Gunilla berättar att hennes lugna och metodiska arbete har påverkat hela hennes avdelning.
– Mina närmaste medarbetare på avdelningen har också gått det här programmet. Vi har ofta gemensamma förhandlingar och hade tidigare en förmåga att stressa upp varandra. Vi har pratat om det och konstaterat att vi är mycket lugnare och kan komplettera varandra bättre nu. Vi kommer snabbare fram till resultat. Jag tror att det beror på att vi har ett annat lugn i förhandlingssituationen.

Bättre ledare
-Jag är en bättre ledare nu. I gruppen är vi ju beroende av att alla fungerar. Jag släpper det som kanske inte fungerar och i stället fokuserar på det positiva, det som fungerar. Gunilla menar att hon inte känner sig stressad i dag trots att hon har lika mycket att göra som tidigare. Hon känner dessutom att hon presterar mer i ett högt tempo.
– Jag har lärt mig hur viktigt det är med balans mellan arbete och vila. Jag ger järnet när det behövs och slår av när jag behöver vila. Det fungerar hur bra som helst. Jag har också blivit bättre på att delegera. Jag behöver faktiskt inte ha totalkontroll på allt. Sammanfattningsvis kan jag säga att Antilopmetoden har gett mig verktyg som gör att jag kan hantera komplexa situationer på ett metodiskt sätt.

SÖDRA CELL Mönsterås är Nordeuropas största massafabrik. Bruket togs i drift redan 1958. Efter utbyggnader och utveckling är fabriken idag en av världens modernaste. Här tillverkas årligen 750 000 ton pappersmassa. Antal anställda: 490.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se