”Antilopmetoden lär ut det inga andra ledarutbildningar gör – det basala som styr hur vi fungerar som människor.”

OM ANTILOPMETODEN: MATS BIRGERSSON, VD FRESH

– Det är viktigt för en verksamhetsledning att veta hur en människa fungerar, att få insikt i det som styr oss i olika situationer. Den kunskapen börjar med våra basala kroppsliga och mentala mekanismer – och vad man kan göra för styra dem. Antilopmetoden är unik därför att den tar avstamp i detta. Man kan ju tycka att det är konstigt att ingen tagit upp det tidigare. Alla människor i ledande positioner borde lära sig Antilopmetoden, säger Mats Birgersson, Växjö.

Mats Birgersson har en lång erfarenhet av ledarrollen, bland annat från Växjöföretaget Fresh AB. För sin roll som VD för Fresh fick han vid olika tillfällen såväl utmärkelserna Årets företagare som Årets entreprenör för en unik organisationsförbättring, samt det nationella ”Kerstinpriset”. Sina erfarenheter har han samlat i boken om Värdebaserat ledarskap och Mats är också en mycket anlitad föreläsare och utbildare när det gäller ledarskapsfrågor.

Allt börjar med självinsikt
– Det grundläggande i ledarskap är att ha självinsikt, säger Mats. Allting börjar med självinsikt. Självinsikt och självmedvetenhet gör dig till en bättre ledare. Du blir mer lyhörd. Ju mer du lär dig om dig själv, desto bättre förstår du andra människor. Du förstår varför de reagerar som de gör och handlar som de gör. Du får ett helhetstänk.

Att styra sina mekanismer
Mats menar att man måste veta hur de kroppsliga mekanismerna fungerar, helt enkelt hur vi är hopskruvade som människor.
– Alla våra mekanismer har ju ett syfte, en funktion, menar Mats.
Om man lär sig varför vi reagerar som vi gör kan vi också lära oss att styra dem. Antilopmetoden var verkligen en ögonöppnare för mig och jag skulle önska att den utbildningen vore obligatorisk för alla chefer och ledare. Tyvärr så får man inte lära sig sådana här saker i skolan, konstigt nog. Man förväntas fungera bra som människor bara man vet vilka älvar som rinner i Norrland, om jag nu ska spetsa till det.

Olika tolkningsmönster
En del chefer är inte alltid medvetna om vad ett ledarskapsansvar för med sig, menar Mats.
Det handlar inte bara om att ha självinsikt utan också att förstå att olika människor har olika tolkningsmönster beroende på deras olika erfarenheter. Om man säger en sak till tio människor kan det uppfattas på tio olika sätt. Hur gör man då för att kommunicera rätt? Jo, genom att förstå vad det är som styr oss. Antilopmetoden skapar förståelse för hela detta spännande komplex. Vi förändras hela tiden och ställs inför nya utmaningar därför är det viktigt att vi utvecklas och lär oss mer.

Ser i realtid vad som händer i min kropp
– Att ens tankar avsätter direkta spår i kroppen hade jag ingen aning om tidigare, erkänner Mats.
Men i Antilopmetodens instrument ser jag i realtid vad som händer i min kropp, fascinerande. Jag ser hur mina tankar skapar fysiologiska reaktioner. Jag lär mig mer om sambanden mellan tanke och kropp, mellan det kognitiva och det fysiologiska. Inte visste jag att t.ex. koldioxidhalten i min utandningsluft påverkade min kreativa förmåga. Eller varför det är så svårt att hålla många bollar i luften när man är stressad.

En riktig aha-upplevelse
– Människan är ju faktiskt en maskin där allt har en funktion och alla funktioner har ett samband. Att lära sig hur systemet fungerar och hur sambanden ser ut var en verklig ögonöppnare, menar Mats. Innan hade jag ingen aning om hur känsligt systemet var, vad som fick det att fungera på det ena eller andra sättet. Det kändes verkligen som riktig aha-upplevelse. Jag fick också klart för mig vikten av att tolka ens egna signaler. Kroppsliga förändringar sker ju oftast gradvis och kan vara svåra att upptäcka. Risken är då att saker och ting hunnit gå för långt innan man upptäcker dem. Nu har jag en helt annan medvetenhet.

“Koldioxidhalten i min utandningsluft påverkar min kreativa förmåga.
Fantastiskt! Det hade jag ingen aning om.”

Man blir garanterat en bättre ledare
– Allt du får lära dig genom Antilopmetoden har du nytta av i alla sammanhang, tycker Mats.
Alla människor är ju mer eller mindre ledare. Vi är ledare för våra barn, barnbarn etc. Går man en utbildning i Antilop metoden blir man garanterat en bättre ledare. Jag rekommenderar verkligen alla människor i ledande ställning denna. Förstår man sig inte på sina fysiologiska och psykologiska mekanismer kommer man inte vidare.

En unik chans
Extra intressant är att inne hållet bygger på vetenskapens allra senaste rön om sambandet mellan fysiologiska och psykologiska mekanismer. Mycket av detta har man alltså inte vetat tidigare. Så om man är en vetgirig ledare och vill komma vidare har man en unik chans med Antilopmetoden, slutar Mats.

MATS BIRGERSSON har haft olika chefsbefattningar i små och medelstora företag som intraprenör, såsom produktions-, personal- och försäljningschef, samt som verkställande direktör i tre olika bolag under en 10-års period, bland annat Fresh AB. Detta har gett honom en bred kompetens och erfarenhet av ledarskap, ekonomi och marknadsutveckling. Mats Birgersson är författare till boken ”Varför blev jag som jag är och inte som jag skulle?”.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se