Psykisk ohälsa – åtgärda i tid!

På senare tid har jag fått göra flera akututryckningar. Jag har blivit kontaktad av tre olika företag med önskan om omedelbar hjälp för deras medarbetare. Alla tre är chefer med olika grad av stressproblem. Två sjukskrivna på deltid och en på heltid. Alla tre mycket kompetenta och duktiga i sin profession och mycket betydelsefulla för sina respektive arbetsgivare.

Jag har sett en trend de senaste åren och det är att man inte lägger tid på förebyggande åtgärder. Min teori är att man inte tror sig hinna med utbildning av det slag som Antilopmetoden gör. Högkonjunkturen med endast fokus på att producera har gjort att man utesluter viktiga utbildningar. Vad blir konsekvensen? Det kostar en hel del att ha en medarbetare sjukskriven. ”Företagets direkta kostnader vid en lön på    40 000 kr är beräknad till 50 000 kr vid en sjukskrivning 2 veckor” (Axelsson Företagsutveckling AB.) Då är inte kompetensförlusten inräknad och heller inte den lägre prestationen innan sjukskrivning. Den senare bedöms ligga mellan 30-50% lägre upp till ett år innan sjukskrivning. Sedan finns det ett mänskligt lidande för den drabbade och vägen tillbaka kan bli lång, i vissa fall kanske personen aldrig får tillbaka sin tidigare energi. Det finns anledning att se förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa och stress som en investering. Enligt fackförbundet Unionen finns många chefer i riskzonen.

Antilopmetodens utbildningar är tidseffektiva. Jag kommer till företaget. Eller välj utbildning online

 

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se