”Nu känner jag att jag har verktyg för livet”

Niklas Danielsson, Ekonomichef, Lammhults Möbel AB

– Kände mig splittrad och fick inte sakerna ur händerna som jag ville. Jag var också lättirriterad i hemmet. Nu har jag återfått allt det jag saknade. Utbildningen är fantastiskt intressant och har gett mig mycket. Nu känner jag att jag har verktyg för livet och kan klara av vilka situationer som helst.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se