”Antilopmetoden ger goda möjligheter att lära känna sig själv”

OM ANTILOPMEDTODEN: FREDRIK HANSSON, VD ROXTEC AB

– Antilopmetoden har, med sin unika kombination av verktyg, visat hur individer kan hålla fokus och kreativitet på topp även under krävande förhållanden. Den ger goda möjligheter att lära känna sig själv, att tyda kroppens signaler samt att öka sin förmåga att vara högpresterande och samtidigt klara krav och hög belastning.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se