Den kreativa personligheten och sårbarheten för stress och utmattning.

Den uttalat kreative är i farozonen för att hamna i stressproblem och utmattning. De senaste åren har jag noterat att jag har en hel del kunder som är kreativa personligheter.

Vad kännetecknar då denna personlighet. Jo, den kreative dras till innovativa och kreativa näringar och har en hjärna som söker dopaminkickar. De är bra på att skapa ordning i kaos och har en mycket god associationsförmåga samt är väldigt nyfikna. Detta är ju fantastiska egenskaper men risken är stor att hjärnan aldrig får vila, vilket långsiktigt att ge problem. Miljön för dessa personer är också viktig bland annat på grund av deras nyfikenhet som gör att hjärnan kan få alldeles för mycket intryck. Kontorslandskap är därför inte det bästa. Den kreative gillar heller inte auktoritärt ledarskap, den söker frihet.

Detta har jag lärt mig på en föreläsning med Torun Israelsson och hon har baserat ovan nämnda egenskaper och sårbarheter på forskning som gjorts. Och, som sagt mycket av detta känner jag igen hos mina kunder.

Vi behöver verkligen de kreativa människorna och vi behöver skapa förutsättningar för att öka kreativitet hos alla. Vi är ju alla mer eller mindre kreativa och vi kan skapa mer av det.  Ett sätt är att det finns lugn och mindre stress i vardagen. Detta ökar och stärker innovationskraften i våra företag. Det verkar dock som om vi går i motsatt riktning. Här är ledningen och chefens roll otroligt viktig för medarbetarens trivsel, välmående och kreativitet.

 

 

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se