Möt Eva

Jag har sedan 2003 arbetat i näringslivet med att utbilda ledare för att öka deras förmåga att klara höga krav och stor arbetsbelastning.

Jag arbetar även med teamcoachning och coachar team så att alla är delaktiga och drar åt samma håll.

Jag är beteendevetare, certifierad coach, förändrings- och teamcoach, stressterapeut med kognitiv beteendeinriktning samt specialist inom tillämpad psykofysiologi.

Antilopmetoden AB
Eva Broman,
0705-25 76 78
eva@antilopmetoden.se